Statistieken

Een van de grootste voordelen van streaming is dat alle acties van de kijker worden gelogd. In tegenstelling tot andere kijkgedrag meetmethoden zijn streaming server logs exact en rijk aan informatie. Steekproeven passen slecht bij het onmeetbare aantal kanalen en titels dat via Internet wordt aangeboden. Webpagina of script metingen registreren alleen of er op een titel is geklikt, niet of en hoe lang er is gekeken. Downloadstatistieken meten alleen of een bestand is gedownload, niet of het werkelijk is bekeken, of hoe vaak het is bekeken. Met P2P technologie is niets te meten, tenzij er illegale Spyware wordt gebruikt. Streaming servers loggen zowel inhoudelijke (trend) gegevens als technische kwaliteit gegevens, zodat zowel producenten, marketeers als ICT beheerders voldoende informatie krijgen om hun diensten te optimaliseren, te verkopen en de Quality of Service te kunnen meten en waarborgen. In Nederland is StreamStat vooralsnog de enige partij die goede analyse op basis van streaming logs voor grote CDN's kan bieden.
Top